OUR ATHLETES

Maccabi Tel Aviv
MACCABI TEL AVIV

2023/24

Fonte Bastardo
FONTE BASTARDO

2022/23

Fonte Bastardo
FONTE BASTARDO

2021/22

Clube Viana
CLUBE VIANA

2020/21

Vitoria Guimaraes
VITORIA GUIMARAES

2018/20

Ateneo Voley
ATENEO VOLEY

2017/18

Ibiza Ushuaia
IBIZA USHUAIA

2016/17

Ateneo Voley
ATENEO VOLEY

2015/16


2ND - PORTUGAL CUP
2ND - PORTUGAL CUP

2023/24

3RD - PORTUGUESE LEAGUE A1
3RD - PORTUGUESE LEAGUE A1

2022/23

1ST - PORTUGUESE SUPERCUP
1ST - PORTUGUESE SUPERCUP

2022/23

5TH - CHALLENGE CUP
5TH - CHALLENGE CUP

2022/23

5TH - PORTUGUESE LEAGUE A1
5TH - PORTUGUESE LEAGUE A1

2021/22

2ND - PORTUGAL CUP
2ND - PORTUGAL CUP

2021/22

1ST - OLYMPICS QUALIFICATIONS
1ST - OLYMPICS QUALIFICATIONS

2021/22

6TH - PORTUGAL LEAGUE A1
6TH - PORTUGAL LEAGUE A1

2021/22

12º OLYMPICS
12º OLYMPICS

2021/22

5TH - PORTUGAL CUP
5TH - PORTUGAL CUP

2019/20

5TH - PORTUGUESE LEAGUE A1
5TH - PORTUGUESE LEAGUE A1

2019/20

5TH - ARGENTINA LEAGUE A2
5TH - ARGENTINA LEAGUE A2

2018/19

7TH - PAN AMERICAN GAMES
7TH - PAN AMERICAN GAMES

2017/18

4TH - SPANISH SUPERLEAGUE
4TH - SPANISH SUPERLEAGUE

2017/18

3RD - SPANISH CUP
3RD - SPANISH CUP

2017/18

2ND SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS
2ND SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS

2017/18

6TH - WORLD MILITARY CHAMPIONSHIP
6TH - WORLD MILITARY CHAMPIONSHIP

2016/17

BEST SERVER
BEST SERVER

2022 | Tournament: 1st - Portuguese SuperCup

BEST SERVER
BEST SERVER

2017 | Tournament: 7th - Pan American Cup

Photo´s gallery