OUR ATHLETES

Sada Cruzeiro
SADA CRUZEIRO

2022/24

Tourcoing Lillie
TOURCOING LILLIE

2021/22

Campinas
CAMPINAS

2018/21

Sesi SP
SESI SP

2015/18


1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2022/23

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP

2021/22

3RD - BRAZILIAN CUP
3RD - BRAZILIAN CUP

2020/21

3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2020/21

5TH - SUPER VÔLEI TOURNAMENT
5TH - SUPER VÔLEI TOURNAMENT

2020/21

SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2020/21

1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE
1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

2020/21

2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2019/20

5TH - BRAZILIAN CUP
5TH - BRAZILIAN CUP

2019/20

5TH - BRAZILIAN CUP
5TH - BRAZILIAN CUP

2018/19

3RD - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
3RD - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2018/19

6TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
6TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2018/19

2ND - BRAZILIAN CUP
2ND - BRAZILIAN CUP

2017/18

2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2017/18

3RD - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
3RD - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2017/18

2ND - BRAZILIAN CUP
2ND - BRAZILIAN CUP

2016/17

3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2016/17

2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2016/17

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U23
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U23

2015/16

2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE (B SERIE)
2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE (B SERIE)

2015/16

1ST - PAN AMERICAN CUP U21
1ST - PAN AMERICAN CUP U21

2014/15

4TH - WORLD CHAMPIONSHIP U21
4TH - WORLD CHAMPIONSHIP U21

2014/15

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21

2013/14

BEST POSITION 4
BEST POSITION 4

2020 | Tournament: São Paulo State Championship

Photo´s gallery

There aren´t photos available