OUR ATHLETES


Prisma Taranto
PRISMA TARANTO

2021/22

Taubaté
TAUBATÉ

2020/21

Tours VB
TOURS VB

2019/20

Argos Sora
ARGOS SORA

2018/19

Al Arabi S.C.
AL ARABI S.C.

2018/19

Sesc RJ
SESC RJ

2017/18

Molfetta
MOLFETTA

2015/17

Minas Tênis Clube
MINAS TÊNIS CLUBE

2013/15

Campinas
CAMPINAS

2011/13

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP

2021/22

1ST - BRAZILIAN SUPERCUP
1ST - BRAZILIAN SUPERCUP

2020/21

2ND - BRAZILIAN CUP
2ND - BRAZILIAN CUP

2020/21

1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE
1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

2020/21

2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
2ND - SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2020/21, 2012/13, 2011/12

1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2020/21

1ST - SUPERVOLEI CUP
1ST - SUPERVOLEI CUP

2020/21

2ND - TORNEO TONNO CALLIPO CALABRIA
2ND - TORNEO TONNO CALLIPO CALABRIA

2019/20

2ND - FRENCH CUP
2ND - FRENCH CUP

2019/20

3RD - QATAR CUP
3RD - QATAR CUP

2018/19

9TH - ITALIAN LEAGUE A1
9TH - ITALIAN LEAGUE A1

2018/19

1ST - RJ STATE CHAMPIONSHIP
1ST - RJ STATE CHAMPIONSHIP

2017/18

3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2017/18

3RD - BRAZILIAN CUP
3RD - BRAZILIAN CUP

2017/18

9TH - ITALIAN CUP
9TH - ITALIAN CUP

2016/17

10TH - ITALIAN LEAGUE A1
10TH - ITALIAN LEAGUE A1

2016/17

6TH - ITALIAN LEAGUE A1
6TH - ITALIAN LEAGUE A1

2015/16, 2015/16

5TH - ITALIAN CUP
5TH - ITALIAN CUP

2015/16

1ST - PAN AMERICAN CUP
1ST - PAN AMERICAN CUP

2014/15

4TH BRAZILIAN CUP
4TH BRAZILIAN CUP

2014/15

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2014/15, 2013/14

2ND - PAN AMERICAN GAMES
2ND - PAN AMERICAN GAMES

2014/15

5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U23
5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U23

2014/15

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2014/15, 2013/14

7TH BRAZILIAN CUP
7TH BRAZILIAN CUP

2013/14

3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2013/14

5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2012/13

7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2011/12

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21

2011/12

1ST - PAN AMERICAN CUP U23
1ST - PAN AMERICAN CUP U23

2011/12

1ST - PAN AMERICAN CUP U19
1ST - PAN AMERICAN CUP U19

2010/11

9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19
9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19

2010/11

2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19
2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19

2009/10

...
BEST PLAYER (MVP)

2012 | Tournament: South American Championship U21

...
BEST SERVER

2012 | Tournament: South American Championship U21

...
BEST SPIKER

2011 | Tournament: Pan American Cup U19

Photo´s gallery