OUR ATHLETES


2020/2021 - KOREAN AIR JUMBOS (KOR)

2020/2021 - HALILIYE (TUR) 

2019/2020 - HYUNDAI (KOR)

2018/2019 - OK BANK (KOR)

2017/2018 - BANIYAS (ABU DHABI)

2016/2017 - El-GAISH (EGY)

2015/2016 - PERTAMINA (IND)

2014/2015 - AL HILAL (ARA)

2012/2014 - STROITEL MINSK (BLR)

2018/2019 - OK BANK 

- 5th Place Korean League

2017/2018 - BANIYAS

- League Champion

2016/2017-  EL-GAISH

- League Champion

- Cup Champion

2015-2016 - PERTAMINA

- 3rd Place League

- Highest Scorer

2014-2015 - AL HILAL

- Champion of Saudi Arabia Cup

2013-2014 - STROITEL MINSK

- League Champion

- Cup Champion

- 5th place Challege Cup-Men

2012-2013 - STROITEL MINSK

- League Champion

- Cup Champion

- 5th place Challege Cup-Men

Photo´s gallery