OUR ATHLETES

Sada Cruzeiro
SADA CRUZEIRO

2019/24

Taubaté
TAUBATÉ

2015/19

Minas Tênis Clube
MINAS TÊNIS CLUBE

2009/15


3RD - CLUB WORLD CHAMPIONSHIP
3RD - CLUB WORLD CHAMPIONSHIP

2022/23

1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2022/23

1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2022/23

1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2021/22

1ST - WORLD CLUB CHAMPIONSHIPS
1ST - WORLD CLUB CHAMPIONSHIPS

2021/22

1ST - SOUTH AMERICAN CLUBS CHAMPIONSHIPS
1ST - SOUTH AMERICAN CLUBS CHAMPIONSHIPS

2021/22

1ST - BRAZILIAN SUPERCUP
1ST - BRAZILIAN SUPERCUP

2021/22

1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2021/22

2ND - BRAZILIAN SUPERCUP
2ND - BRAZILIAN SUPERCUP

2020/21

1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2020/21

1ST - BRAZILIAN CUP
1ST - BRAZILIAN CUP

2020/21

5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2020/21

2ND - SUPER VÔLEI TOURNAMENT
2ND - SUPER VÔLEI TOURNAMENT

2020/21

1ST - SOUTH AMERICAN CLUBS CHAMPIONSHIPS
1ST - SOUTH AMERICAN CLUBS CHAMPIONSHIPS

2019/20

1ST - BRAZILIAN CUP
1ST - BRAZILIAN CUP

2019/20

2ND - CLUB WORLD CHAMPIONSHIP
2ND - CLUB WORLD CHAMPIONSHIP

2019/20

1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
1ST - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2019/20

2ND - BRAZILIAN SUPERCUP
2ND - BRAZILIAN SUPERCUP

2019/20

1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
1ST - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2018/19

4TH - LIBERTADORES CUP
4TH - LIBERTADORES CUP

2018/19

SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2018/19

3RD - BRAZILIAN CUP
3RD - BRAZILIAN CUP

2018/19

3RD - BRAZILIAN CUP
3RD - BRAZILIAN CUP

2017/18

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2017/18

SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2017/18

4TH - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE
4TH - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

2017/18

2ND - BRAZILIAN SUPERCUP
2ND - BRAZILIAN SUPERCUP

2017/18

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP

2016/17

SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2016/17

2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
2ND - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2016/17

1ST - BRAZILIAN CUP
1ST - BRAZILIAN CUP

2016/17

2ND - WORLD LEAGUE
2ND - WORLD LEAGUE

2016/17

1ST - WORLD CHAMPIONSHIPS
1ST - WORLD CHAMPIONSHIPS

2016/17

1ST - WORLD CUP
1ST - WORLD CUP

2016/17

2ND - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
2ND - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2015/16

5TH - BRAZILIAN CUP
5TH - BRAZILIAN CUP

2015/16

2ND - BRAZILIAN SUPERCUP
2ND - BRAZILIAN SUPERCUP

2015/16

3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2015/16

SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP
SÃO PAULO STATE CHAMPIONSHIP

2015/16

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2014/15

2ND - PAN AMERICAN GAMES
2ND - PAN AMERICAN GAMES

2014/15

4TH BRAZILIAN CUP
4TH BRAZILIAN CUP

2014/15

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2014/15

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2013/14

7TH BRAZILIAN CUP
7TH BRAZILIAN CUP

2013/14

3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2013/14

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2013/14

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2012/13

1ST - PAN AMERICAN CUP
1ST - PAN AMERICAN CUP

2012/13

2ND - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
2ND - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2012/13

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2012/13

1ST - WORLD CHAMPIONSHIP U23
1ST - WORLD CHAMPIONSHIP U23

2012/13

3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
3RD - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2011/12

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2011/12

4TH - PAN AMERICAN CUP
4TH - PAN AMERICAN CUP

2011/12

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2010/11

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2010/11

5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U21
5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U21

2010/11

7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2009/10

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2009/10

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21

2009/10

9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19
9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19

2009/10

2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19
2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19

2007/08

BEST MIDDLE BLOCKER
BEST MIDDLE BLOCKER

2021 | Tournament: World Club Championships

Photo´s gallery

There aren´t photos available