OUR ATHLETES

Sir Safety Perugia
SIR SAFETY PERUGIA

2022/24

Tonno Callipo
TONNO CALLIPO

2021/22

Aluron CMC
ALURON CMC

2020/21

Sesc RJ
SESC RJ

2019/20

Minas Tênis Clube
MINAS TÊNIS CLUBE

2013/19

Olympico Club
OLYMPICO CLUB

2012/13

Minas Tênis Clube
MINAS TÊNIS CLUBE

2009/12


1ST - WORLD CLUB CHAMPIONSHIPS
1ST - WORLD CLUB CHAMPIONSHIPS

2022/23

1ST - ITALIAN SUPERCUP
1ST - ITALIAN SUPERCUP

2022/23

2RD - WORLD CHAMPIONSHIP
2RD - WORLD CHAMPIONSHIP

2022/23

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP

2021/22

3RD - POLISH CUP
3RD - POLISH CUP

2020/21

8TH - POLISH PLUSLIGA
8TH - POLISH PLUSLIGA

2020/21

1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE
1ST - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

2020/21

3RD - BRAZILIAN CUP
3RD - BRAZILIAN CUP

2019/20

1ST - RJ STATE CHAMPIONSHIP
1ST - RJ STATE CHAMPIONSHIP

2019/20

3RD - LIBERTADORES CUP
3RD - LIBERTADORES CUP

2019/20

5TH - OLYMPICS QUALIFICATIONS
5TH - OLYMPICS QUALIFICATIONS

2018/19

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2018/19

1ST - WORLD CUP
1ST - WORLD CUP

2018/19

1ST - HUBERT WAGNER MEMORIAL
1ST - HUBERT WAGNER MEMORIAL

2018/19

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP

2018/19

4TH - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE
4TH - VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

2018/19

4TH - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
4TH - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2018/19

2ND - BRAZILIAN CUP
2ND - BRAZILIAN CUP

2018/19

5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2018/19

2ND - PAN AMERICAN CUP
2ND - PAN AMERICAN CUP

2017/18

5TH - BRAZILIAN CUP
5TH - BRAZILIAN CUP

2017/18

5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
5TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2017/18

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2017/18

6TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE
6TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE

2016/17

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2016/17

7TH CLUB WORLD CHAMPIONSHIP
7TH CLUB WORLD CHAMPIONSHIP

2016/17

8TH BRAZILIAN CUP
8TH BRAZILIAN CUP

2015/16

7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
7TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2015/16

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2015/16

5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U23
5TH - WORLD CHAMPIONSHIP U23

2014/15

1ST - PAN AMERICAN CUP
1ST - PAN AMERICAN CUP

2014/15

2ND - PAN AMERICAN GAMES
2ND - PAN AMERICAN GAMES

2014/15

4TH BRAZILIAN CUP
4TH BRAZILIAN CUP

2014/15

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2014/15

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2014/15

4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE
4TH - BRAZILIAN SUPERLEAGUE

2013/14

2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
2ND - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2013/14

1ST - WORLD MILITARY CHAMPIONSHIP
1ST - WORLD MILITARY CHAMPIONSHIP

2013/14

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U23
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U23

2013/14

3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP
3RD - SOUTH AMERICAN CLUB CHAMPIONSHIP

2013/14

7TH BRAZILIAN CUP
7TH BRAZILIAN CUP

2013/14

2ND - WORLD CHAMPIONSHIP U21
2ND - WORLD CHAMPIONSHIP U21

2012/13

4TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE (B SERIE)
4TH - BRAZILIAN SUPER LEAGUE (B SERIE)

2012/13

5TH - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP
5TH - MINAS GERAIS STATE CHAMPIONSHIP

2012/13

1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21
1ST - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U21

2011/12

1ST - PAN AMERICAN CUP U23
1ST - PAN AMERICAN CUP U23

2011/12

1ST - PAN AMERICAN CUP U19
1ST - PAN AMERICAN CUP U19

2010/11

9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19
9TH - WORLD CHAMPIONSHIP U19

2010/11

2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19
2ND - SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP U19

2009/10

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2019 | Tournament: South American Championship

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2019 | Tournament: Libertadores Cup

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2018 | Tournament: South American Club Championship

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2018 | Tournament: Pan American Cup

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2015 | Tournament: Pan American Cup

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2014 | Tournament: South American Championship U23

BEST BLOCKER
BEST BLOCKER

2010 | Tournament: South American Championship U19

Photo´s gallery

There aren´t photos available